trung tâm chăm sóc khách hàng

1544-9405

ngày thường(thứ 2~ thứ 6) 09:00 ~ 18:00
giờ ăn trưa 12:00 ~ 13:00
thứ 7, Chủ nhật, các ngày lễ

HOME > trung tâm khách hàng > Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

01 Nhập tin nhắn MMS

 1. 01 Nhập tiêu đề : Nhập tiêu đều của MMS. Với trường hợp không nhập tiêu đều, hệ thống sẽ tự động lấy nội dung câu đầu tiên cuả tin nhắn để làm đề mục tin nhắn.
 2. 02 Nhập text : Có thể nhập lên tới 2000byte.
 3. 03 Kí hiệu MMS : Có biết trạng thái hiện tại là MMS (tin nhắn ảnh)
 4. 04 Thêm ảnh : Cửa sổ để chọn ảnh sẽ hiện sau khi bấm vào nút "thêm ảnh" rồi chọn ảnh muốn thêm.
 5. 05 Sửa ảnh : Cửa sổ để sửa ảnh sẽ hiện sau khi bấm vào nút "sửa ảnh", lúc đó có thể sửa ảnh theo ý muốn.
 6. 06 Nhập tin nhắn mới : Bắt đầu nhập 1 tin nhắn mới.
 7. 07 Kí tự đặc biệt : Bấm vào nút "kí tự đặc biệt" để chọn kí tự thêm vào tin nhắn.
 8. 08 Xem trước : Có thể xem trước tin nhắn trước lúc gửi, nhưng không sửa đươc.

02 chỉnh sửa ảnh

 1. 01 Thêm ảnh/xóa ảnh : Nhấn vào nút "thêm ảnh" để thêm ảnh vào phần muốn thêm. Nhấn vào nút "xóa ảnh" để xóa ảnh.
 2. 02 chỉnh sửa ảnh
  • Nút: di chuyển ảnh lên trên hoặc xuống dưới
  • Nút: di chuyển ảnh qua trái hoặc phải
  • Nút: xoay ảnh ngược chiều kim đồng hồ
  • Nút: xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ
  • Nút: di chuyển ảnh lên hướng trên
  • Nút: di chuyển ảnh xuống hướng dưới
 3. 03 Thêm văn bản/ xóa văn bản : Nhấn nút "thêm văn bản" để thêm văn bản, nhấn nút "xóa văn bản" để xóa văn bản.
 4. 04 Sửa văn bản : chọn chỗ văn bản cần sửa, sửa lại nội dung thích hợp.
 5. 05 Biên tập văn bản : Có thể lựa chọn, chỉnh sửa font chữ, kích cỡ chữ, định dạng văn bản (bên trái, ở giữa, bên phải), màu chữ...
 1. 06 Khởi tạou : Bắt đầu biên tập nội dung văn bản.
 2. 07 TIP : Trợ giúp về chỉnh sửa ảnh. Khi bấm vào "trợ giúp" thì sẽ biến mất.
 3. 08 Lưu giữ ảnh đã chỉnh sửa : ảnh sẽ được lưu lại sau khi chỉnh sửa khi nhấn vào nút "lưu ảnh". Nếu không nhấn nút " lưu ảnh" thì ảnh sẽ không được lưu. Hình ảnh được lưu trong danh mục các ảnh gần đây.
 4. 09 Hoàn thành chỉnh sửa : Cửa sổ chỉnh sửa sẽ biến mất khi nhấn vào nút "hoàn thành chỉnh sửa", lúc đó ảnh sẽ được thêm vào tin nhắn MMS.
 5. 10 Cửa sổ chỉnh sửa : sẽ xuất hiện khi chỉnh sửa ảnh và tin nhắn.
 6. 11 Thêm bản đồ : Nếu thêm địa chỉ và nhấn nút thêm bản đồ thì hình ảnh bản đồ sẽ được thêm vào tin nhắn.

02 Đăng kí số nhận

01 Đăng kí hàng loạt - Upload file TEXT
hập số điện thoại hợp lệ không có dấu gạch ngang hay các kí hiệu như (.!@#$%...) rồi tạo file văn bản thì có thể upload lên được.
Cần phân biệt các hạng mục bằng dấu"|" nếu nhập các hạng mục khác trừ số điện thoại.

02 Đăng kí hàng loạt - Upload file Excel
Nếu nhập mỗi số điện thoại thôi thì có thể lưu trữ số điện thoại theo hàng A hàng 1 phía dưới, còn nếu nhập theo các hạng mục khác thì có thể nhập theo thứ tự với các hạng mục phía dưới.

03 Đăng kí hàng loạt - tìm ở danh bạ
Bạn có thể lấy số điện thoại đã đăng kí trong danh bạ.

 1. ⓐ Chọn group : nếu chọn nhóm mong muốn, các số liên lạc thuộc nhóm thích hợp sẽ được in phía bên phải.
 2. ⓑ Chọn số liên lạc : Chọn số liên lạc bạn muốn nhập.
 3. ⓒ Tìm kiếm số liên lạc : Có thể tìm số điện thoại hoặc tên mong muốn chỉ trong 1 lần tìm kiếm.
 4. ⓓ Thêm số liên lạc : Nhấp vào nút mũi tên để thêm số liên lạc đã chọn vào khu vực ⓕ.
 5. ⓔ Xóa số liên lạc : Nhấp vào nút mũi tên để xóa số liên lạc đã chọn.
 6. ⓕ Xóa số trùng lặp : Nhấn vào hộp kiểm tra, hệ thống sẽ tự động lọc các số liên lạc giống nhau.
 7. ⓗ Gửi đến số đăng kí : số đã được chọn đăng kí với số gọi.
04 Đăng kí cá nhân
Sau khi nhập số nhận trực tiếp và các hạng mục mong muốn là có thể nhấn nút đăng kí ngay.
05 Danh sách nhận & và gửi đổi 1 phần
Hiển thị danh sách nhận cá nhân hoặc tập thể đã được đăng kí. Danh sách này được giới hạn tối đa 2000 cái và có thể thay đổi được 1 phần.

03 Chi phí phát sinh

01 Thanh toán chi phí phát sinh
Có thể biết và thanh toán chi phí phát sinh một cách dễ dàng.

04 Nhập số gửi

 1. 01 Chọn số gửi : Chọn số gửi đã được đăng kí trước.
 2. 02 Tìm kiếm số gửi : Có thể dễ dàng tìm kiếm với các số gửi đã được đăng kí. Lúc tìm kiếm có thể có hoặc không có dấu gạch nối (-).
 3. 03 Thêm số gửi : Đăng kí thêm số điện thoại gửi trước lúc gửi tin nhắn. Khi bấm vào nút thêm số gửi, cửa sổ xác nhận sẽ hiện ra, có thể chọn xác nhận bằng 3 cách.

  • ⓐ Xác nhận điện thoại di động : Nhập số ->nhận mã số xác nhận -> nhập mã số xác nhận -> hoàn thành đăng kí
  • ⓑ Xác nhận ARS : Nhập số điện thoại -> gọi đến số đã nhập -> Ahướng dẫn mã số xác nhận ARS -> nhập mã xác nhận -> hoàn thành đăng kí
  • ⓒ Xác nhận giấy tờ : Hoàn thành đăng kí bằng cách gửi chứng từ sử dụng dịch vụ xác nhận số đang sử dụng có còn trong thời hạn sử dụng hay không
  • ※ Giấy chứng nhận sử dụng dịch vụ phải bao gồm các thông tin sau.
       1) Tên nhà mạng
       2) Tên người dùng, địa chỉ, ngày tháng năm sinh
       3) Loại dịch vụ mạng (có dây, không dây, điện thoại internet...)
       4) Số điện thoại của người dùng

05 Gửi tin nhắn

01 Gửi ngay
gửi ngay mà không cần cài đặt hẹn giờ trước.
02 Gửi có hẹn giờ trước
Có thể gửi tin nhắn theo giờ và ngày đã chọn trước. Nhấn vào nút thì cửa sổ lựa chọn giờ sẽ hiện ra.
Nhập ngày và giờ muốn cài đặt sau khi đã nhấn nút hẹn giờ.