trung tâm chăm sóc khách hàng

1544-9405

ngày thường(thứ 2~ thứ 6) 09:00 ~ 18:00
giờ ăn trưa 12:00 ~ 13:00
thứ 7, Chủ nhật, các ngày lễ

HOME > trung tâm khách hàng > Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

01 Quản lý nhóm

 1. 1 Chỉnh sửa nhóm : Bạn có thể tạo, xóa và sửa đổi nhóm. Khi bạn bấm vào nút Edit Group, cửa sổ Group Edit Layer xuất hiện.
 2. 2 Tạo nhóm : Nhập tên nhóm và mô tả cho nhóm và nhấp vào nút Thêm để thêm nhóm được tạo vào danh sách dưới.
 3. 3 Chọn Delete(Xóa) : Bạn có thể xóa các nhóm bạn muốn xóa trong danh sách nhóm.
 4. 4 Xuất : Chọn nhóm mong muốn và nhấp vào nút Xuất để tải nhóm đã chọn về một tệp Excel.
 5. 5 Chỉnh sửa tên nhóm/mô tả nhóm : Khi bạn nhấp vào nút chỉnh sửa, tên nhóm và mô tả nhóm sẽ được thay đổi thành chế độ chỉnh sửa. Nhấp vào nút Hủy sẽ hủy chỉnh sửa.
 6. 6 Xóa nhóm : Nhóm sẽ bị xóa ngay lập tức.

02 Quản lý danh bạ

 1. 1 Tên nhóm hiện tại : Hiển thị tên của nhóm mà người dùng đã nhấp và số danh sách thuộc nhóm đó.
 2. 2 Upload văn bản / Excel : Có thể tải lên một số lượng lớn sổ danh bạ bao gồm tệp văn bản hoặc tệp Excel.
 3. 3 Dowdload số danh bạ : Có thể tải xuống file danh bạ của các nhóm tương ứng.
 4. 4 Tìm kiếm danh bạ : Có thể tìm kiếm các địa chỉ mong muốn.
 5. 5 Thêm số liên lạc : Khi bạn nhấp vào nút, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện như hình bên dưới. Số điện thoại của bạn phải được nhập. Nếu bạn bấm vào nút Lưu và Tiếp tục Thêm, bạn có thể tiếp tục thực hiện công việc bổ sung mà không đóng cửa sổ mới.

 6. 6 Xóa nhóm : Nhóm sẽ bị xóa ngay lập tức.
 7. 7 Di chuyển nhóm đã chọn : Bạn có thể di chuyển các địa chỉ đã chọn sang một nhóm khác. Nhấp vào nút sẽ hiển thị cửa sổ di chuyển nhóm mới. Trong cửa sổ mới của di chuyển nhóm, chọn nhóm bạn muốn di chuyển và nhấn Move để di chuyển địa chỉ đến một nhóm khác.

 8. 8 Xem chi tiết : Nhấp vào nút để mở cửa sổ mới nơi bạn có thể xem chi tiết của liên hệ. Nhấp vào nút Xóa trong cửa sổ mới sẽ ngay lập tức xóa nút đó và nút Chỉnh sửa sẽ cho phép bạn chỉnh sửa nội dung trực tiếp.

 9. 9 Nhấp vào nút chỉnh sửa : nhấn vào nút chỉnh sửa để mở cửa sổ chỉnh sửa số liên lạc.