trung tâm chăm sóc khách hàng

1544-9405

ngày thường(thứ 2~ thứ 6) 09:00 ~ 18:00
giờ ăn trưa 12:00 ~ 13:00
thứ 7, Chủ nhật, các ngày lễ

HOME > trung tâm khách hàng > Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

01 Gõ tin nhắn SMS/LMS

 1. 01 Nhập đề mục : Nhập đề mục LMS. Với trường hợp không nhập đề mục, hệ thống sẽ tự động lưu trữ phần trước nội dung tin nhắn theo đề mục tin nhắn.
 2. 02 Nhập văn bản : Văn bản sẽ nhập được đến 90 byte và khi vượt quá 90 byte sẽ tự động chuyển qua LMS.
 3. 03 Tự động chuyển đổi : Nếu SMS vượt quá 90 byte, hệ thống sẽ thông báo chuyển đổi sang LMS.
 4. 04 Nhập tin nhắn mới : Tin nhắn mới được mở ra.
 5. 05 Kí tự đặc biệt : Bấm vào nút "kí tự đặc biệt" để chọn kí tự thêm vào tin nhắn.
 6. 06 Xem trước : Có thể xem trước tin nhắn trước lúc gửi, nhưng không chỉnh sửa được.

02 Đăng kí số nhận

01 đăng kí hàng loạt - Upload file TEXT
Nhập số điện thoại hợp lệ không có dấu gạch ngang hay các kí hiệu như (.!@#$%...) rồi tạo file văn bản thì có thể upload lên được.
Cần phân biệt các hạng mục bằng dấu"|" nếu nhập các hạng mục khác trừ số điện thoại.

02 Đăng kí hàng loạt - Upload file Excel
Nếu nhập mỗi số điện thoại thôi thì có thể lưu trữ số điện thoại theo hàng A hàng 1 phía dưới, còn nếu nhập theo các hạng mục khác thì có thể nhập theo thứ tự với các hạng mục phía dưới.

03 Đăng kí hàng loạt - tìm ở danh bạ
Bạn có thể lấy số điện thoại đã đăng kí trong danh bạ.

 1. ⓐ Chọn group : nếu chọn nhóm mong muốn, các số liên lạc thuộc nhóm thích hợp sẽ được in phía bên phải.
 2. ⓑ Chọn số liên lạc : Chọn số liên lạc bạn muốn nhập.
 3. ⓒ Tìm kiếm số liên lạc : Có thể tìm số điện thoại hoặc tên mong muốn chỉ trong 1 lần tìm kiếm.
 4. ⓓ Thêm số liên lạc : Nhấp vào nút mũi tên để thêm số liên lạc đã chọn vào khu vực ⓕ.
 5. ⓔ Xóa số liên lạc : Nhấp vào nút mũi tên để xóa số liên lạc đã chọn.
 6. ⓖ Xóa số trùng lặp : Nhấn vào hộp kiểm tra, hệ thống sẽ tự động lọc các số liên lạc giống nhau.
 7. ⓗ Gửi đến số đăng kí : số đã được chọn đăng kí với số gọi.
04 Đăng kí cá nhân
Sau khi nhập số nhận trực tiếp và các hạng mục mong muốn là có thể nhấn nút đăng kí ngay.
05 Danh sách nhận & và gửi đổi 1 phần
Hiển thị danh sách nhận cá nhân hoặc tập thể đã được đăng kí. Danh sách này được giới hạn tối đa 2000 cái và có thể thay đổi được 1 phần.

03 Chi phí phát sinh

01 Thanh toán chi phí phát sinh
Có thể biết và thanh toán chi phí phát sinh một cách dễ dàng.

04 Nhập số gửi

 1. 01 Chọn số gửi : Chọn số gửi đã được đăng kí trước.
 2. 02 Tìm kiếm số gửi : Có thể dễ dàng tìm kiếm với các số gửi đã được đăng kí. Lúc tìm kiếm có thể có hoặc không có dấu gạch nối (-).
 3. 03 Thêm số gửi : Đăng kí thêm số điện thoại gửi trước lúc gửi tin nhắn. Khi bấm vào nút thêm số gửi, cửa sổ xác nhận sẽ hiện ra, có thể chọn xác nhận bằng 3 cách.

  • ⓐ Xác nhận điện thoại di động : Nhập số ->nhận mã số xác nhận -> nhập mã số xác nhận -> hoàn thành đăng kí
  • ⓑ Xác nhận ARS : Nhập số điện thoại -> gọi đến số đã nhập -> Ahướng dẫn mã số xác nhận ARS -> nhập mã xác nhận -> hoàn thành đăng kí
  • ⓒ Xác nhận giấy tờ : Hoàn thành đăng kí bằng cách gửi chứng từ sử dụng dịch vụ xác nhận số đang sử dụng có còn trong thời hạn sử dụng hay không
  • ※ Giấy chứng nhận sử dụng dịch vụ phải bao gồm các thông tin sau.
       1) Tên nhà mạng
       2) Tên người dùng, địa chỉ, ngày tháng năm sinh
       3) Loại dịch vụ mạng (có dây, không dây, điện thoại internet...)
       4) Số điện thoại của người dùng

05 Gửi tin nhắn

01 Gửi ngay
gửi ngay mà không cần cài đặt hẹn giờ trước.
02 Gửi có hẹn giờ trước
Có thể gửi tin nhắn theo giờ và ngày đã chọn trước. Nhấn vào nút thì cửa sổ lựa chọn giờ sẽ hiện ra.
Nhập ngày và giờ muốn cài đặt sau khi đã nhấn nút hẹn giờ.